Equipament


 Quiròfan

                
Anèstesia gasos
 
                          
Laboratori d'Anàlisis Clínics
 
  
Radiologia
 
                                    
Fibroendoscòpia flexible
 
            
Boxes hospitalizació
 
                  
Odontologia i higiene dental
  
Electrocardiogrames