Equipamiento


Cirugia veterinariaclinica veterinaria barcelona

 Quirófano

                
Anestesia gases
 
                          
Laboratorio de Análisis Clínicos
 
  
Radiología
 
                                    
Fibroendoscopia flexible
 
            
Boxes hospitalización
 
                  
Odontología e higiene dental
  
Electrocardiogramas